પ્રોજેક્ટ બેઝડ લર્નિંગ કરતા બાળકો કેવા હોય ??

Mihir Pathak
Apr 22, 2021

--

 • પ્રશ્નો પૂછે , રિફલેટ કરે, ક્રિટિકલ થીંકીંગ કરે
 • પોતની ડિઝાયર, ઈમોશન, અંદરના મનો વેપારને સમજે
 • ઓવર ઓલ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવી શકે- સિસ્ટમ થીંકીંગ
 • ફ્લેક્સિબલ અને એડજેસ્ટેબલ હોય
 • નવી સ્કિલ્સ શીખવા માટે તૈયાર હોય
 • પોતાની વાત કોમ્યુનિકેટ કરી શકે
 • સર્જનાત્મક હોય
 • પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટેનો પોઝેટીવ અપ્રોચ રાખતા હોય
 • ટિમ માં કામ કરી શકે , કોલોબ્રેટ કરી શકે
 • પોતાના ડ્રિમ અને શોખ પર કામ કરતા હોય
 • સંવેદનશીલ હોય

--

--

Mihir Pathak

Nature Educator & Writer